pierwsza wizyta u logopedy z dzieckiem

pierwsza wizyta u logopedy z dzieckiem

- Wiek 14 miesięcy 5 słowa powinny być hodowane do 7 słów; czasami 20 słów

- 18-24 miesięcy dziecko powinno mieć słownictwa 200 słów. On lub ona będzie także "odebrać" słowa z rozmowy wokół niego. Dziecko powinno również zacząć ciąg dwa lub trzy słowa razem w tym momencie. W wieku 2, on / ona powinna być w stanie wykonać proste zdanie. "Mi odejść play".

- W dniach 24-30 miesięcy, on / ona powinna wynosić do 300 słowników wyrazów i używać zaimków jak ja, ona, on. W tym momencie dziecko powinno być w stanie odpowiedzieć na proste pytania. Jest także punktem, w którym można wyróżnić Autyzm.

- 31-36 miesięcy jest punkt, w którym obcy powinien być w stanie zrozumieć swoje dziecko. On / ona powinna być w stanie powiedzieć mu / jej całą nazwę i powiedzieć, gdzie on / ona mieszka.

Są to tylko etapy, ale mają dobrze udokumentowaną historię z dziećmi. Jeśli obawiasz się, porozmawiać z pediatrą dziecka i zapytać, czy on zid.pl lub ona ma obawy. Obawy, że pediatra może identyfikować doprowadzi do swojego dziecka skierowania do logopedy.

Gold-Pol dodatki krawieckie
- autor artykułu