wizyta u psychologa z rocznym dzieckiem

(4) Mama uczy się, jak zachęcić wyobraźni grę Annette - źródło kreatywności.

(5) Poprzez zabawę, Annette ćwiczy swoje umiejętności numerycznych. Najnowsze badania wykazały, że kompetencje matematyczne na poziomie Annette jest silnym predyktorem późniejszej realizacji. (Duncan i in., 2007)

(6) Udostępnianie z dorosłymi jak i dziećmi jest ważnym kompetencje społeczne.https://www.oxylion.pl/voip-dla-firm/

(7) Mama jest modelowanie czynnikiem dla dziecka z upośledzeniem.

(8) Annette wyraża swoją radość przez "nagradzanie" Mama z informacji prosiła wcześniej. Używa rymowanych słów, aby stworzyć scenariusz, dobry przykład twórczej umiejętności.

(9) W następstwie prowadzenie Annette, mamo udało się jej pierwotnym celem uczenia się, a dwie dodał także kilka nowych osiągnięć podczas spontanicznej zabawy razem. To dało im możliwość jakiegoś ciepłego matka / córka klejenie.

copyright 2009

Lise Liepmann jest psycholog szkolny, nauczyciel, pisarz i dramaturg, który pracuje z małymi dziećmi w terapii zabaw i dyscyplin pokrewnych, w Nowym Jorku. Ma zawodowe w sztuce, i prowadzi twórcze warsztaty edukacyjne. Jej książki to "dziecka Sensory World" i "Baby nadchodzących języki", która pomaga odblokować potencjał młodych dorosłych dzieci mówiąc im, słuchowe, dotykowe i wizualne języków kinestetycznych, jak grać, uczyć się, żyć.

Lise trzyma studiów magisterskich w dziedzinie edukacji, Psychologia w szkole, doradztwo psychologii i mowy. Ma wieloletnie doświadczenie w szkołach, zarówno publicznych jak i prywatnych. Uczyła warsztaty twórcze dla nauczycieli na Bank Street, New School i Fairfield University. Lise posiada również liczne kredyty zawodowych w dziedzinie muzyki i teatru.

Prosimy o kontakt za pomocą poczty elektronicznej Lise: liseand@aol.com.

http://www.drczelej.pl
- autor artykułu