wizyta u psychologa jakie leki polecacie

wizyta u psychologa jakie leki polecacie

Jakie są główne komponenty programu edukacyjnego Indywidualnego Trzech

Zindywidualizowany program edukacji jest powszechnie określany jako IEP. Jest to dokument prawny dla uczniów ze specjalnymi potrzebami. IEPs są często dwudziestu do czterdziestu stron lub nawet dłużej. Jest wiele ważnych informacji zawartych w IEP. Wiedząc czego szukać z wyprzedzeniem pomoże Ci lepiej określić dokładność i potencjalną skuteczność dokumentu.sauna na podczerwień Istnieją trzy główne sekcje do IPN; Oceny i potrzeb studenta, cele i zadania do spełnienia tych potrzeb, a także świadczenie usług i wsparcia, aby spełnić cele.

oceny formalne i / lub nieformalne są zakończone, a dane są opracowywane dla każdego spotkania IEP. Dane te są wykorzystywane do pomocy zespół ocenić, gdzie dziecko jest w porównaniu do innych dzieci w jego / jej wieku i poziomu klasy. Informacje te są wykorzystywane do tworzenia listy potrzeb edukacyjnych dziecka. Twoje dziecko może mieć potrzeby tylko w jednej dziedzinie, takich jak mowie lub w wielu obszarach, w zależności od ich profilu kształcenia oraz ich niepełnosprawności.

Po potrzeby zostały określone przez zespół roczne cele w konkretnych, mierzalnych celów są tworzone że zarys tego, co twoje dziecko regeneracja filtrów DPF będzie nauczał z oczekiwanym poziomem opanowania przez terminem zakończenia IEP. cele IEP oparte są na podstawowych norm zawartości, które mają zastosowanie do wszystkich dzieci w szkołach publicznych. Cele IEP powinny określać konkretne umiejętności w celu, który zostanie dotrzymany, jak postęp będzie mierzony i stopnia zaawansowania, który jest oczekiwany i / lub za dopuszczalne dla Twojego dziecka.

Końcowy odcinek IPN określa się, kto zapewni, jakie usługi dla dziecka i jak często ma to miejsce. Obejmie to, czy świadczenie usług, odbędzie się w ogólnym otoczeniu edukacji, kształcenia specjalnego ustawienia lub biurze terapeutów. Jest to również, gdzie można znaleźć informacje dotyczące planu planu zachowania lub komunikacji, jeśli którykolwiek z tych dokumentów jest konieczne. Ta sekcja zawiera wszystkie obiekty, i modyfikacji Twoje dziecko potrzebuje w celu osiągnięcia korzyści edukacyjne zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz o ogólnym otoczeniu edukacyjnym. Dodatkowo pojawi się informacja o dzielnicy, stanowych i federalnych badań.

Jak widać, IPN jest kompleksowym dokumentem prawnym, który jest wiążącą umową między użytkownikiem a okręgu szkolnego. IEPs są formatowane na podstawie przepisów stanowych i federalnych. Ważne jest, aby zrozumieć, jakie powinny być zawarte w IEP tak, że dziecko otrzyma pomoc on / ona potrzebuje, aby zdobyć jak najwięcej korzyści edukacyjnych, jak to możliwe.

https://wieniecwarszawa.pl/wience-cmentarz-poludniowy-warszawa/
- autor artykułu